ballbet贝博开户月铜钼业有限公司
 
 
 
 
 
 
 
亚硫酸钠
产品名称:
亚硫酸钠
中文别名:
硫氧粉; 亚硫酸钠(无水); 亚硫酸钠(粗制); 亚硫酸钠(精制); 亚硫酸钠(结晶); 硫养粉; 无水亚硫酸钠; 硫氧
CAS号:
7757-83-7
分子式:
Na2SO3
分子量:
126.04
结构式:
质量指标:
外观
无色单斜晶体
密度
2.633
水溶性
23 g/100 mL (20℃)
相对密度
1.561
溶解性
易溶于水,其水溶液呈碱性反应;难溶于乙醇。
主要用途:
用于人造纤维稳定剂、织物漂白剂、照相显影剂、染漂脱氧剂、香料和染料还原剂、造纸木质素脱除剂等

 
  订   购                   返  回